Kezdőlap

Megjelent a peregrinációs-sorozatunk legújabb kötete

Nyár elején az ELTE Levéltára kiadványsorozatában, a „Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban” című sorozat 17. köteteként megjelent „Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526-1700” című újabb könyve. A kötet a diák-adattáron kívül tartalmaz egy történeti elemző tanulmányt magyar és német nyelven, valamint a kutatást megkönnyítő hely- és személynévmutatót. A kiadvány megvásárolható a Levéltárban és az Egyetemi Könyvtárban, ára 4000 Ft.

A kötet – folytatva a sorozat hagyományait – a mohácsi csatavesztést követően a 16. és 17. század protestáns magyar egyetemjárását tárja fel a német egyetemeken és akadémiai gimnáziumokban. Az egyetemtörténész szerző 31 intézményben összesen 4306 magyarországi születésű hallgató személyi és tanulmányi adatait gyűjtötte össze, ami az egy diáknak több egyetemre való beiratkozása következtében 5252 beiratkozás regisztrálását jelenti. A kutatás a helyszínen, eredeti levéltári forrásokból, és az adott intézmények kiadott névsor-pulikációi alapján történt. A kiadvány adatai egy újabb fehér foltot töltenek ki a teljes magyar peregrináció térképén. A magyar egyetemjárásban a reformáció elterjedésével, a 16. század közepétől 1700-ig – a harminc éves háború időszakát kivéve – a legfontosabb szerepet a német protestáns egyetemek játszották, itt tanultak a legtöbben Magyarországról. A német egyetemek látogatottsága az időszak folyamán folyamatosan nőtt: már a 16. század közepén 31%-os arányban látogatták a német egyetemeket a hazai peregrinus diákok, arányuk a 16. század második felében érte el a csúcspontot, 55%-ot, és noha a 17. században csökkent a számuk, mégis a német egyetemek továbbra is a legkedveltebb egyetemi úticélok maradtak (46%, 40%, 35%) a magyarországi diákok számára.


 
< Előző   Következő >