különgyűjtemények

Ősnyomtatványok Régi Magyar Könyvtár – RMK Rariora Hungarica Kisnyomtatványok Képgyűjtemény Párttörténeti gyűjtemény Ősnyomtatványok
Antikva – 16. század Barokk – 17. század 18. századi gyűjtemény Antikva – 16. század Az antikva gyűjtemény az 1501–1600 között külföldön nyomtatott, idegen nyelvű (főleg latin, német, ógörög) munkákat foglalja magába. A gyűjtemény 7.503 kötetben 10.352 bibliográfiai egységből áll. A számok közötti eltérés abból adódik, hogy a korábbi tulajdonosok gyakran köttették egybe gyűjteményük tematikusan összetartozó darabjait (kolligátum).
Kódexek Kódextöredékek Szakrendes kéziratok Levélgyűjtemények Jezsuita történészek forrásgyűjteményei Céhlevelek Tudóslevelezés Kéziratos fordításgyűjtemény Disszertációk Kódexek