2022. augusztus 1. és 2022. szeptember 3. között könyvtárunk és az Eötvös-kiállítás zárva tart.

céhlevelek

Kódexek Kódextöredékek Szakrendes kéziratok Levélgyűjtemények Jezsuita történészek forrásgyűjteményei Céhlevelek Tudóslevelezés Kéziratos fordításgyűjtemény Disszertációk Kódexek