e-könyv

A Szotar.net angol, német, finn, francia, kínai, latin, holland, olasz, orosz, spanyol, svéd, szerb, szlovén nyelvekből kínál általános, köznyelvi szótárakat, továbbá angol és német nyelvű szaknyelvi adatbázisokat. Egyedülálló a magyar anyanyelvi szótárszolgáltatás a magyar nyelv alapműveinek biztosításával: A magyar helyesírás szabályai, Magyar értelmező kézi-szótár és több más adatbázis. A szótárak böngészőből és Microsoft Office bővítményként is használhatók, és mobileszközökről is elérhetők.
Az Interkönyv adatbázis 2023-tól megújult, reszponzív külsővel és funkciókkal várja a felhasználókat az edu.interkonyv.hu címen. Az adatbázisban az 1989 óta működő Typotex Kiadó közel 800, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek, monográfiák és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. 
Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudomá-nyi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. A folyamatosan a legújabb kiadványokkal bővülő adatbázis jelenleg 1800-nál is több könyv több mint 600 ezer oldalát tartalmazza 20 tudományterületi kategóriába rendezve.  A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.
Az adatbázisban 425 kötet található a legújabb kori történettudomány és a társadalomtudo-mányok köréből. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket.  A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.
A folyamatosan gyarapodó könyvtár állománya 2023 elején csaknem 850, zömmel magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat 2017 óta megjelent számait, összesen mintegy 950 kiadványt tartalmaz teljes szöveggel. A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható formában szerepelnek. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt.
A L'Harmattan Könyvkiadó platformja Read&Publish szerződés keretében tartalomszolgálta-tási és Open Access publikálási lehetőséget biztosít. Az Archívum folyamatosan bővülő adat-bázisa a L'Harmattan Könyvkiadó korábban megjelent tudományos kiadványait tartalmaz-za: 2024-től mintegy 1600 tudományos mű, emellett közel 100 nyílt hozzáférésű kötet érhető majd el.
Az adatbázis a Kossuth Kiadó 235 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történe-lem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg. Az adatbázisban egyes kiadványok a PDF mellett ePUB formátumban is elérhetők.
A folyamatosan bővülő, húsznál is több tudományterületet felölelő adatbázisban több mint 900 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el, amely a Gondolat Kiadó 1990 óta megjelent könyveinek döntő részét lefedi.  A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.
A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére. A folyamatosan frissülő adatbázisban jelenleg közel 1000 önálló mű található.  A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.
A Bíró Xavér Ferenc szent életű jezsuita által alapított Korda Könyvkiadót a Jézus Szíve Népleányai Társasága (mai nevén Jézus Szíve Társaság) működtette. Az egyik legjelentősebb könyvkiadó vállalat volt a két világháború között, amikor a magyar katolikus élet megújhodását élte. Az 1919-es alapításától 1950-ig, a szerzetesrendek feloszlatásáig számos lelkiségi, a családot és az ifjúságot segítő kiadványt készített saját nyomdájában, és terjesztett az ország sok helyén működő boltjaiban.