Újabb ELTE BTK-s folyóirat nyert „MTMT Minősített folyóirat” címet

Az MTMT Repozitóriumminősítő Szakbizottsága a benyújtott minősítési kérelmek alapján tanúsítványt adott ki az Elpis Filozófiatudományi Folyóirat részére.

Az Elpis folyóirat 2007-ben jött létre, 2017 óta mint Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Open Access, lektorált, időszaki lapja működik. A periodika a Magyar Tudományos Akadémia által elismert: szerepel a II. Osztály Filozófiai Bizottságának elfogadott folyóiratlistáján is. 

A folyóirat elsődleges célkitűzése a tehetséggondozás, fórumot biztosítani a filozófia területéhez tartozó fiatal kollégák számára; valamint, hogy a magyar filozófiai könyvek számára értő recepciót biztosítsanak, illetve hasábjaikon aktuális problémákat tárgyaló filozófiai vitákat ösztönözzenek.

A minősítési protokoll online adatbázis alapú szoftverben (is) közreadott, Open Access (nyílt hozzáférésű), ill. késleltetett Open Access publikációs modell szerint megjelenő folyóiratok publikálási gyakorlatának minősítésére szolgál. Az eljárás során vizsgálják a folyóirat minőség-ellenőrzési folyamatát (peer review), valamint a potenciális szerzők és olvasók tájékoztatásának gyakorlatát. A minősítés célja, hogy támogassa a szerkesztőségek munkáját, elősegítse a hazai webes folyóiratok egységes működésének kialakítását, ami biztosítja a cikkek bibliográfiai adatainak MTMT-be való gépi adatfeltöltését is.

Jelenleg 21 folyóirat rendelkezik ilyen minősítéssel, és ebből 6 az ELTE Bölcsészettudományi Karához kötődik.

Szívből gratulálunk a folyóirat szerkesztői bizottságának, valamint a folyóiratokban publikált szerzőknek, és kívánunk további sikereket a tudományos munkásságukhoz!

Forrás: 
Minősített folyóiratok
Repozitóriumminősítő Szakbizottság
Webes tudományos folyóiratok MTMT minősítése

Illusztráció szerzője, forrása:
https://mtmt.hu/minositett_folyoiratok