Adatbázis 2. csoport (Egyéb)

A kiadó az elmúlt 30 évben több mint 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetu-domány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építészet témakörében. Társkiadói közé tartozik az ELTE, az MTA intézményei, múzeumok, az OSZK, könyvtárak, levéltárak, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, archívumok és egyéb tudományos szellemi műhelyek. 
A kiadó az utóbbi több mint húsz évben megjelent szakkönyvtermését tartalmazó adatbázis, amely 2023-ban 305 kötetet nyújt a kutatók számára. Társadalomtudományi, főként nyelvé-szeti, kommunikációtudományi szakkönyvek gyűjteménye, amely év közben is folyamatosan frissül az újonnan megjelenő kötetekkel.  A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.
Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudomá-nyi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. A folyamatosan a legújabb kiadványokkal bővülő adatbázis jelenleg 1800-nál is több könyv több mint 600 ezer oldalát tartalmazza 20 tudományterületi kategóriába rendezve.  A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.
Az adatbázisban 425 kötet található a legújabb kori történettudomány és a társadalomtudo-mányok köréből. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket.  A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.
A folyamatosan bővülő, húsznál is több tudományterületet felölelő adatbázisban több mint 900 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el, amely a Gondolat Kiadó 1990 óta megjelent könyveinek döntő részét lefedi.  A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.
A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére. A folyamatosan frissülő adatbázisban jelenleg közel 1000 önálló mű található.  A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.
A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. Az Akadémiai Kiadó élő címei a folyamatosan bővülő MeRSZ (https://mersz.hu) adatbázisban érhetők el.