NCL Taiwan Periodical Literature

A következő négy adatbázishoz nyújt hozzáférést:

1. Taiwan Periodical Literature 臺灣期刊論文索引系統
Folyóiratcikkek keresése. A második világháború után Tajvanon megjelent időszaki kiadványok teljes szöveges adatbázisa.

2. Directory to Taiwan Periodicals 中華民國出版期刊指南系統
Folyóirat-információk kereséséhez. Ez a címtár elsősorban a Tajvanon megjelenő folyóiratokat, újságokat és közlönyöket gyűjti össze. Tartalmaz néhány Hongkongban és Makaóban kiadott tudományos folyóiratot is, valamint néhány fontos folyóiratot és újságot, amely 1945 előtt jelent meg Kínában.

3. NCL China Periodical Literature Index 漢學中心典藏大陸期刊篇目索引
A National Central Library-ben működő Center for Chinese Studies (CCS) által gyűjtött sinológiai tárgyú időszaki kiadványok bibliográfiai adatbázisa.

4. Table of Contents of Chinese Literature 中國文化研究論文目錄
A Chinese Literature (Monograph series 1946-1979) tartalomjegyzéke.

Szolgáltató

Tudományterület

Hozzáférés

Tartalom

Formátum

Próbahozzáférés keretében érhető el
nem